Ubezpieczenia rolne

Każdy rolnik powinien pomyśleć o bezpieczeństwie swoim oraz swojej rodziny. Bez względu czy jest hodowcą czy uprawia rolę. Dzięki polisie ubezpieczenia OC rolnika będzie w stanie pokryć szkody spowodowane przez swoją działalność.

Rolnik może również ubezpieczyć swoje uprawy tj. zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki oraz rośliny strączkowe.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • od skutków gradobicia i powodzi,
 • od przymrozków wiosennych,
 • od  skutków ognia,
 • od huraganu,
 • od ujemnych skutków przezimowania razem ze skutkami przymrozków wiosennych.


Obowiązkowe dotowane ubezpieczenia upraw rolnych jest skierowane do rolników prowadzących uprawę roślin. Składki na to ubezpieczenie pokrywa w 50-u % Skarb Państwa, pozostałą kwotę pokrywa rolnik.
Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest skierowane do producentów rolnych, którym składka jest dotowana w 50-u % przez budżet Państwa.

Ubezpieczeniem  można objąć również zwierzęta gospodarskie, takie jak: konie, krowy, owce, świnie, drób.

Ubezpieczenie obowiązkowe budynków – zgodnie z ustawą o obowiązkowych ubezpieczeniach rolnych  ubezpieczeniu podlegają budynki rolne oraz grunty. Z tytułu ubezpieczenia budynków rolnych przysługuje rolnikowi odszkodowanie w przypadku zdarzeń losowych:

 •     ognia,
 •     huraganu,
 •     powodzi,
 •     podtopienia,
 •     deszczu nawalnego,
 •     gradu,
 •     opadów śniegu,
 •     uderzenia pioruna,
 •     eksplozji,
 •     obsunięcia się ziemi,
 •     tąpnięcia,
 •     lawiny lub upadku statku powietrznego.


Ubezpieczeniem objęte są budynki oraz budowle wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a w szczególności: dachy, stropy, ściany, fundamenty, instalacje, tynki, schody oraz stałe elementy budynku.

Kompleksowe ubezpieczenie gospodarstwa rolnego powinno zawierać również ubezpieczenie ruchomości domowych, szyb, stałej zabudowy kuchennej itp. Ubezpieczenie to jest dobrowolne.


Nasi Partnerzy