Ubezpieczenia samochodu OC, AC

Każdy posiadacz pojazdu zobowiązany jest do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenie OC. Jeżeli spowoduje kolizję lub wypadek, polisa OC pokrywa koszty naprawy uszkodzonego pojazdu poszkodowanego oraz wypłaci świadczenie osobom poszkodowanym

Polisa autocasco pokrywa koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą pojazdu lub jego części .Ubezpieczenie autocasco można zawrzeć w wariancie podstawowym , rozszerzonym lub mini casco czyli tylko od kradzieży lub zdarzeń losowych i szkody całkowitej.

Assistance to pomoc w przypadku awarii lub wypadku pojazdu .Ubezpieczenie assistance pokrywa koszty holowania pojazdu lub naprawy na miejscu zdarzenia, jeżeli jest to możliwe oraz pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego. Pojazd zastępczy przysługuje również w przypadku kradzieży pojazdu.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową dla kierowcy i pasażerów, którzy ulegli wypadkowi podczas wsiadania lub wysiadania z samochodu bądź w czasie jazdy.

W przypadku zbicia, pęknięcia szyby w wyniku działania siły zewnętrznej, na przykład wskutek uderzenia kamieniem lub upadku złamanej gałęzi, ubezpieczyciel pokrywa koszty wymiany uszkodzonej szyby. Ubezpieczenie szyb można wykupić już przy zawarciu samego ubezpieczenia OC pojazdu.