Polisa NW

Czym jest ubezpieczenie NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)?

Polisa NNW jest dobrowolnym ubezpieczeniem, zawieranym na okres 12 miesięcy.

Jakie przypadki obejmuje ubezpieczenie NNW Komunikacyjne?

Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje następstwa wypadków, które powstały podczas ruchu pojazdu. Ale nie tylko. Towarzystwo wypłaci odszkodowanie także gdy wypadek miał miejsce:

  • w trakcie wsiadania do i wysiadania z pojazdu kierowcy oraz pasażera,
  • w trakcie przebywania w pojeździe, w przypadku zatrzymania pojazdu na drzewie, słupie itp. lub postoju pojazdu na trasie,
  • w trakcie naprawy pojazdu na trasie,
  • bezpośrednio przy załadunku oraz rozładunku pojazdu.

Za co zapłaci Ubezpieczyciel jest zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Cena polisy NNW jest to wydatek kilkunastu złotych rocznie.

ubezpieczenia komunikacyjne Olsztyn

Nasi Partnerzy