Polisa AC

Co to jest ubezpieczenie AC?

Ubezpieczenie AC obejmuje swoim zakresem ochronę przed: kradzieżą lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji drogowej, np.:

  • kolizji z udziałem zwierząt,
  • kolizji z przedmiotami lub osobami,
  • pożarem lub wybuchem pojazdu,
  • kradzieży lub usiłowania kradzieży,
  • zjawiskami atmosferycznymi (np. powódź, zatopienie, huragan, grad, uderzenie pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub działania innych sił przyrody).

AC Olsztyn – zapraszamy po najtańsze ubezpieczenie Autocasco do Firmy Zieniewicz przy ul. Lubelskiej 19. Polisa ubezpieczeniowa OC AC Olsztyn – jest najtańsza wtedy, gdy wykupujemy ją w pakiecie.

Zakres ubezpieczenia AC jest zapisany w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), z którymi Klient powinien zapoznać się przed podpisaniem umowy.


Nasi Partnerzy