Ubezpieczenia OFE

OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY( II FILAR )

Reforma emerytalna wprowadzona w 1999 roku polegała na podziale zabezpieczenia emerytalnego na trzy filary.

  • I filar emerytury, to emerytura ze zreformowanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), na który trafia największa część składki emerytalnej płaconej przez pracowników i pracodawców.
  • II filar emerytury, to emerytura wypłacana przez Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Przedmiotem działalności OFE jest gromadzenie i inwestowanie środków zebranych na indywidualnych kontach członków funduszu z przeznaczeniem na świadczenie emerytalne. Otwarty Fundusz Emerytalny jest tworzony i zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE).
  • III filar emerytury jest dobrowolny. Dobrowolnym zabezpieczeniem życia po zakończeniu pracy może być emerytalne ubezpieczenie na życie, np. z funduszem inwestycyjnym, pracowniczy program emerytalny, grupowe ubezpieczenie na życie, czy oszczędności gromadzone i inwestowane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Nasi Partnerzy