Ochrona prawna

Ochrona prawna jest rozwiązaniem kompleksowo zabezpieczającym zarówno gospodarstwa rodzinne, przedsiębiorców i rolników. Klient może dowolnie dostosować zakres do swoich potrzeb.

 Walka z nieuczciwością jest bardzo trudna, dlatego w trosce o Państwa interesy i bezpieczeństwo wartomieć zapewnioną pomoc w ramach polisy ochrony prawnej!

ubezpieczenia firmowe Olsztyn

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej zapewni Ci zwrot wydatków, poniesionych na korzystanie z pomocy adwokata, uzyskanie opinii biegłych i rzeczoznawców, opłaty sądowe i administracyjne, np.:

 

 • pisemne opinie prawne,
 • koszty sądowe wraz z należnościami dla świadków i biegłych,
 • koszty rzeczoznawców,
 • kwotę kaucji (poręczenia majątkowego) w przypadku tymczasowego aresztowania,
 • koszty egzekucyjne,
 • koszty strony przeciwnej w przypadku konieczności ich refundacji,
 • koszty podróży do sądu zagranicznego,
 • koszty notarialne.


 
Ochrona Prawna Samochodów – Ubezpieczony w ramach tej ochrony może liczyć na asekurację prawną i pokrycie wszystkich wymienionych wyżej kosztów w przypadku:

 

 • dochodzenia własnych roszczeń odszkodowawczych – gdy jest poszkodowanym w wypadku samochodowym (zarówno rekompensata za straty zdrowotne, jak również koszty sądowe w przypadku zaniżonej wypłaty na naprawę auta – z OC sprawcy lub własnego AC),
 • pokrycie wszystkich kosztów sądowych w przypadku nieprzyjęcia mandatu (oprócz kwoty grzywny),
 • bezpłatna ochrona adwokata w przypadku postępowania karnego (lub wykroczenia) w przypadku kolizji drogowej,
 • uchylanie się serwisu od bezpłatnej naprawy samochodu pomimo ważnej gwarancji,
 • próba wyłudzenia przez warsztat wyższej zapłaty niż była umówiona podczas przyjmowania samochodu do naprawy, przy nie zmienionym zakresie naprawy.


 
Ochrona Prawna Rodzin – obejmuje swoim zakresem wszystkich członków rodziny w sprawach związanych  z życiem prywatnym:

 

 • prawo konsumenckie – wszelkie sprawy procesowe związane z nieuzasadnionym odrzuceniem reklamacji itp.,
 • własne roszczenia odszkodowawcze, np. doznanie uszczerbku na zdrowiu z powodu poślizgnięcia się na nieodśnieżonym chodniku,
 • spory procesowe z pracodawcą nie przestrzegającym prawa pracy lub uchylającym się od wypłaty wynagrodzenia,
 • spory procesowe z ZUS, np. odmowa przyznania renty, zaniżone odszkodowanie za wypadek przy pracy,
 • i wiele innych.


 
Ochrona Prawna Firm – skierowana jest do przedsiębiorstw (zarówno małych jak i średnich firm). Ubezpieczony jest chroniony zarówno w sporach ZUS jak również przed nieuzasadnionymi roszczeniami pracowników. Ochroną objęte są również umowy dotyczące praw rzeczowych w stosunku do środków trwałych przedsiębiorstwa.

 
Ochrona Prawna Rolników – skierowana jest zarówno do rolników indywidualnych, jak również agrofirm. Ubezpieczony w tym przypadku może liczyć na pokrycie wszystkich kosztów sądowych związanych ze sporami dotyczącymi prowadzonej działalności rolniczej, np.:

 

 • dochodzenie odszkodowania w przypadku uszkodzenia ogrodzenia i zniszczenia upraw przez dziki,
 • niesłuszna odmowa przez serwis bezpłatnej naprawy np. ciągnika czy kombajnu, pomimo ważnej gwarancji,
 • szkody powstałe na polach Rolnika podczas konserwacji urządzeń do przesyłania energii,
 • odszkodowanie dla Rolnika, który uległ wypadkowi podczas jazdy na maszynie rolniczej,
 • pożar na terenie sąsiada, który rozprzestrzenił się na pole Ubezpieczonego, w tym przypadku ochroną objęte jest całe gospodarstwo , nawet uprawy nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. 

Nasi Partnerzy