OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym chroni nie tylko Twój majątek, ale także mienie i życie osób, które mogą ucierpieć w wyniku podejmowanych przez Ciebie  i Twoich bliskich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym nieumyślnych działań bądź wskutek rażącego niedbalstwa.

Dzięki polisie dopasowanej do potrzeb Twojej rodziny będziesz czuć się bezpiecznie, bo bez względu na rodzaj szkody rzeczowej czy szkody osobowej  jej finansowe skutki będą pokryte w ramach umowy ubezpieczenia.

Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi Ubezpieczony w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadaniem mienia.

ubezpieczenie na życie Olsztyn

Ponadto, ubezpieczenie to zapewnia pokrycie kosztów ochrony prawnej tj. opłacenia obrońcy, biegłych i rzeczoznawców itp. gdy Ubezpieczyciel uzna brak winy swojego klienta.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym obejmuje m.in. takie zdarzenia jak:

  • zalania sąsiada  na zasadzie ryzyka, bądź winy,
  • wybicia szyby czy innych zniszczeń przez dzieci grające w piłkę,
  • stłuczenia czy zniszczenia przedmiotów w sklepie,
  • złamania nogi przez przechodnia na nie odśnieżonym chodniku,
  • spowodowanie urazów innych osób w czasie uprawiania sportów, np. jazdy na nartach, grze w piłkę nożną czy koszykówkę,
  • potrącenia pieszego lub zarysowania auta w czasie jazdy na rowerze,
  • szkody spowodowane przez zwierzęta domowe,
  • szkody spowodowane przez pomoc domową,
  • szkody spowodowane przez osoby sprawujące opiekę nad osobami starszymi lub dziećmi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym gwarantuje całodobową ochronę  365 dni w roku na terenie naszego kraju lub po rozszerzeniu na terenie Europy bądź całego świata.

Polisa ubezpieczenia OC w życiu prywatnym może być dokupiona do ubezpieczenia mieszkania bądź być oddzielną polisą.

Najtańsze ubezpieczenie OC w życiu prywatnym możemy zaproponować osobom takim jak studenci, osoby czasowo wynajmujące mieszkanie  oraz osobom wykonującym nietypowe zajęcia.

 Jesteśmy po to aby pomóc dobrać Tobie odpowiedni zakres do potrzeb i możliwości finansowych. Bezpieczeństwo Twojego majątku i spokojny sen w przypadku zdarzeń niezależnych od Ciebie to zadanie dla nas !


Nasi Partnerzy