Mieszkania/Domy

Ubezpieczenie mieszkania Olsztyn

Co jest przedmiotem ubezpieczenia Waszego mieszkania lub domu?

W skład ubezpieczenia mieszkania wchodzi:

  • ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie wyposażenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  • ubezpieczenie murów mieszkania (tj. samej konstrukcji obiektu budowlanego),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego,
  • ubezpieczenie Assistance (pomoc po szkodzie w miejscu ubezpieczenia),
  • ubezpieczenie szyb od stłuczeń.

Ubezpieczenie mieszkania Olsztyn ul. Lubelska 19 – oferujemy szeroki zakres w wyborze towarzystw ubezpieczeniowych oraz najtańsze ubezpieczenie mieszkania/domu w pakiecie.


Poniżej przedstawiamy Państwu artykuł zamieszczony w Gazecie Olsztyńskiej mówiący o przypadkach jakie możecie Państwo napotkać w swoim życiu.

Po ostatnich gradobiciach, burzach wiele osób ma wątpliwości czy otrzyma odszkodowanie.

Bożena Zieniewicz: Rozumiem że chodzi o osoby, które nie mają stosownego ubezpieczenia na takie zdarzenia losowe. Niestety mogę im tylko współczuć.

Dlaczego obywatele nie wykupują polis?

Przyczyn może być dużo. Wiele osób obawia się  między innymi wysokiej ceny za polisę ubezpieczeniową. My podpowiadamy jak ubezpieczyć mieszkanie,  dom etc. za rozsądne pieniądze.

Z jakim problemami spotykają najczęściej mieszkańcy domów.

Generalnie problem leży w wycenie wartości nieruchomości oraz co powinno zostać objęte ubezpieczeniem altanka ,drewutnia, ogrodzenie itp.

Jak rodzaj ubezpieczenia jest teraz  modny ?

Najbardziej „szerokim” ubezpieczeniem jest ubezpieczenie all risks, krótki przykład jak działa.

W budynku jest elewacja w której zagnieździły się ptaki, w klasycznym ubezpieczeniu byłaby odmowa wypłaty świadczenia bo nie doszło do zniszczenia elewacji przez graffiti czy samochód, grad.

Proszę dać inny przykład.

Na suficie pojawiła się plama po zalaniu. Żeby nastąpiła wypłata za zalanie musi zastać określona przyczyna zalania. Problem pojawia się jeżeli sąsiad z góry nie przyzna się lub też ustalenie przyczyny jest niemożliwe. W ubezpieczeniu all risks nie będzie problemów z wypłatą za szkodę.

Co może pani doradzić osobom wyjeżdżającym na wakacje?

Wakacje to jest okres gdzie można  zaobserwować wzmożoną liczbę kradzieży. Proponujemy Klientom możliwość  wykupienia ochrony przed takimi zdarzeniami, a dla osób które mają ubezpieczenie przypominamy że drzwi i okna muszą być należycie zabezpieczone. Zamknięte okna są również warunkiem otrzymania odszkodowania za szkody spowodowane opadami.

Co możemy podpowiedzieć osobom, które nie mają mieszkania a wynajmują mieszanie lub pokój?

Osobom tym sugeruję ubezpieczenie swojego mienia ruchomego (laptop, komputer, sprzęt RTV) na wypadek zdarzeń losowych takich jak zalanie, kradzież, przepięcia, itp.

Polecam także wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Na wypadek szkód wyrządzonych osobom trzecim np.: właścicielowi mieszkania.

Czy mając ubezpieczenie nieruchomości jesteśmy zwolnieni z obowiązku dbania o dom.

Nie. Przykładem niech będzie pożar. Z całą pewnością zakład ubezpieczeń poprosi o dokumentację z przeprowadzonych okresowych przeglądów kominiarskich do których jesteśmy zobligowani nawet cztery razy na rok. Regulują to przepisy prawa budowlanego. Jeżeli przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie, a my nie posiadamy bieżących przeglądów, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania.


Nasi Partnerzy