Koszty leczenia

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa koszty leczenia ambulatoryjnego czy szpitalnego w przypadku nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku poza granicami kraju. Cena polisy ubezpieczenia waha się od 2,5 zł za dzień. Możemy rozszerzyć ubezpieczenie o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Koszty leczenia mogą być polisą krótkoterminową zawieraną na pojedyncze dni lub polisą całoroczną.

Koszty leczenia są głównym lecz nie jedynym ubezpieczeniem majątkowym, dzięki któremu możemy wypoczywać spokojnie w kraju i zagranicą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, uwzględniając cel wyjazdu : prywatny czy służbowy, czy dotyczy osób pracujących czasowo poza granicami kraju czy tez osób uprawiających amatorsko lub wyczynowo sporty wysokiego ryzyka (narty, nurkowanie, snowboard), a może osób oddających się słodkiemu lenistwu.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE  gwarantuje Tobie i  Twojej rodzinie opiekę medyczną w sytuacjach nieprzewidywalnych poza granicami kraju.

Dodatkowa ochrona obejmuje :

  • Ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW obejmujące trwały uszczerbek na zdrowiu (np. uszkodzenia organów i narządów, złamania, poparzenia) oraz wypłatę pełnej sumy ubezpieczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku; 
  • Ubezpieczenie BAGAŻU PODRÓŻNEGO LUB SPRZĘU SPORTOWEGO, by zapewnić ochronę w trakcie podróży również rzeczom przewożonym;
  • Usługa ASSISTANCE  - udzielająca m.in. pomocy finansowej w szczególnych wypadkach; 
  • Ubezpieczenie KOSZTÓW POSZUKIWAŃ ORAZ RATOWNICTWA polecana szczególnie osobą aktywnie uprawiającym sporty; 
  • Ubezpieczenie ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM lub rozszerzonej o uprawianie sportów zimowych bądź wyczynowych; 
  • Ubezpieczenie KOSZTÓW CHORÓB PRZEWLEKŁYCH, które zabezpieczą osoby leczące się stale np. w związku z chorobami serca, astmą, cukrzycą, bądź innymi chorobami;
  • Ubezpieczenie CHORÓB TROPIKALNYCH.

Nasze  doświadczenie pozwala nam dobrać optymalny i kompleksowy zakres , realną sumę ubezpieczenia oraz wysokość składki do potrzeb Twoich i Twoich bliskich.

Pozwól nam czuwać nad Twoim bezpieczeństwem !


Nasi Partnerzy