Global Doctors

W poważnej chorobie najważniejsze jest, aby być pod opieką najlepszych lekarzy i mieć dostęp do zaplecza medycznego na najwyższym poziomie.

 

Ubezpieczenie Medycyna bez granic – Global Doctors® zapewnia opiekę medyczną na całym świecie, na najwyższym poziomie, w razie poważnego stanu chorobowego: nowotworu, przeszczepu szpiku kostnego, przeszczepu narządów, wszczepienia by-passów, operacji naprawczej zastawki serca lub zabiegów neurochirurgicznych.

 

1 mln euro  tyle przysługuje Ci ramach Opieki medycznej za granicą w ciągu roku obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej

2 mln euro tyle przysługuje Ci ramach Opieki medycznej za granicą w ciągu całego okresu ubezpieczenia

50 tys. zł do tej kwoty skorzystasz z usług ambulatoryjnych w Polsce po leczeniu za granicą

 

Jak działa Global Doctors®?

 

W ramach ochrony Global Doctors® otrzymasz pokrycie kosztów związanych z potwierdzeniem diagnozy postawionej w Polsce, koszty związane z organizacją leczenia i leczeniem poza granicami kraju, koszty podróży i zakwaterowania, świadczenia pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu za granicą, dostęp do świadczeń ambulatoryjnych w Polsce.

 

Global Doctors® oferuje dostęp do najlepszych fachowców, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.

 

Zabezpiecz się na wypadek raka! 


Nasi Partnerzy