Ubezpieczenia zwierząt

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia psa w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ubezpieczyciel wypłaca także odszkodowanie w przypadku śmierci pupila wskutek choroby lub wypadku.

KUP ONLINE