Ubezpieczenia rolne

Osoba , która posiada minimum 1hafizyczny ziemi podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rolnika oraz budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Takie ubezpieczenie chroni budynki mieszkalne, gospodarcze, stodoły od zdarzeń losowych takich jak: pożar, osuwanie, zapadanie się ziemi, huragan, uderzenie pioruna. Polisa obejmuje także szkody wyrządzone przez rolnika lub jego zwierzęta osobom trzecim (obcym).

Ubezpieczenie chroni wszelkie mienie rolnika w budynkach np. maszyny rolnicze, zwierzęta, ziemiopłody od pożaru w wyniku zdarzeń losowych oraz od kradzieży lub zniszczenia mienia . Rolnik może wykupić ubezpieczenie ziemiopłodów od suszy, gradobicia, przymrozków.