Ubezpieczenia podróżne

Ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia w przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku osoby przebywającej za granicą. Polisa pokrywa również koszty sprowadzenia zwłok do kraju stałego zamieszkania w przypadku śmierci ubezpieczonego poza granicami.

KUP ONLINE