Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenie grupowe wypłaca świadczenie za złamanie, skręcenie czy inny uszczerbek na zdrowiu, a także za pobyt w szpitalu, śmierć rodziców czy urodzenia dziecka.

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie pracownikom w przypadku min. złamania, zwichnięcia czy innego uszczerbku na zdrowiu, urodzenia dziecka, pobytu w szpitalu. Pracodawca wykupując takie ubezpieczenie jest zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego w przypadku śmierci pracownika.